Zagrebačka strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008 – 2010

Pri Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, osnovano je u  u rujnu 2008., Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji, (nastavno: Povjerenstvo), koje ima zadatak provoditi i koordinirati mjere za prevenciju i zaštitu od nasilja u obitelji.

Mjere su objedinjene u strateškom dokumentu pod nazivom ‘Zagrebačka strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. – 2010.’ (nastavno: Zagrebačka strategija).

Navedeni dokument donesen je u skladu s ‘Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji’ za isto razdoblje. Oba strateška dokumenta utemeljena su na ‘Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji’, (nastavno: Protokol), koji je donijelo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, prvi put prije četiri godine.  ‘Protokol’ objedinjuje obveze svih nadležnih tijela: policija, centri za socijalnu skrb, zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove i pravosudna tijela. U ‘Protokolu’ su opisani oblici, način i sadržaj suradnje između navedenih subjekata i druge aktivnosti koje su zakonom propisane.

RADIONICA ZA LIJEČNIKE ŠKOLSKE I OBITELJSKE MEDICINE

a) Kada, gdje, za koga i o čemu

Prva od pet velikih radionica pod nazivom ‘Prepoznavanje i procesuiranje nasilja u obitelji’, za održana je 29. siječnja 2009., u trajanju od 14.00 – 19.00 sati, u prostorima Tribine Grada Zagreba na Kaptolu 27.

Namijenjena je liječnicima obiteljske i školske medicine kako bi liječnicima približili slijedeće:

 • objasniti detalje vezano za prepoznavanje i prijavljivanje konkretnog nasilja u obitelji;
 • što reći pacijentu koji je žrtva obiteljskog nasilja; kako ga umiriti; koje informacije pružiti;
 • gdje nabaviti obrazac za prijavu nasilja u obitelji; kako ispuniti obrazac; gdje ga poslati;
 • prema važećim zakonskim propisima, objasniti koja je razina odgovornosti liječnika za ne postupanje u slučaju nasilja u obitelji; odnosno što se od liječnika dalje može očekivati kada pokrene procesuiranje slučaja nasilja u obitelji;
 • informirati liječnike o drugim subjektima koji su obavezni postupati u slučajevima nasilja u obitelji te ih uputiti na njihove kontakte radi daljnje suradnje (policija, ured socijalne skrbi, škola, državno odvjetništvo)

Sadržaj radionice

Radionica podrazumijeva uvodno predavanje te usklađenu diskusiju na primjerima dobre i loše prakse – prikazi na konkretnom slučaju. Članovi Povjerenstva koji su i sami predstavnici pet osnovnih subjekata odgovornih za postupanje u slučajevima nasilja sukladno ‘Protokolu’ održali su radionicu za kolege liječnike.
Dakle, član Povjerenstva koji je liječnik/ca, policajac/ka, radnik/ca iz sustava obrazovanja, socijalni/a radnik/ca i predstavnik/ca pravosuđa informirati će liječnike/ce-sudionike/ce radionice, o njihovim obvezama te načinu procesuiranja slučajeva nasilja u obitelji s kojima se susreću u svakodnevnoj liječničkoj praksi.
Najvažnije u navedenom, jest uzajamnost i sveobuhvatnost u pristupu ovoj problematici, jer će liječnici/ce na jednom mjestu čuti sve subjekte te dobiti sliku o tome što svatko od nas treba raditi, te zašto ovisimo jedni o drugima u cilju zaštite žrtava obiteljskog nasilja.  
 

RADIONICA ZA UČITELJE, NASTAVNIKE I STRUČNE RADNIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Kada, gdje, za koga i o čemu

Druga od pet velikih radionica održana je 23. ožujka 2009., u trajanju od 14.00 – 19.00 sati, u prostorima Tribine Grada Zagreba na Kaptolu 27, pod nazivom ‘Nasilje u obitelji – problem ne reagiranja službenih osoba: od prepoznavanja do prijavljivanja’.
Cilj radionice bio je prikazati što se od učitelja/nastavnika/stručnih radnika u prosvijeti očekuje u kontekstu djelovanja protiv nasilja u obitelji te kako bi potrebna znanja upotpunili i izgradili vezano za:

 • općenito problematiku nasilja u obitelji;
 • osnovne pojmove o nasilju u obitelji;
 • zakonsku regulativu koja predviđa bezuvjetno aktivno sudjelovanje službenih osoba u prepoznavanju i prijavljivanju nasilja u obitelji sukladno ‘Protokolu’, a među kojima su i zaposlenici u obrazovanju;
 • bezuvjetnu obvezu primjene ‘Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji’ koje je prije 4 godine donijela Vlada RH i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti; upoznati prosvjetne djelatnike što zakon predviđa u slučajevima ne prijavljivanja nasilja u obitelji kada to učini službena osoba;
 • obvezu ispunjavanja obrasca za prijavu nasilja u obitelji s uputom gdje se nabavlja i kome se šalje prema ‘Protokolu’ /Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, MZOiŠ, PU Zagreb, Centar za socijalnu skrb, Liječnik školske i sveučilišne medicine/
 • obvezu drugih subjekata u postupanju u slučajevima nasilja u obitelji sukladno ‘Protokolu’- radi dobivanja ukupnosti uvida koja je to uloga zaposlenika u obrazovanju i zašto je tako važna u cjelini.

Sadržaj radionice

Pored znanja, na radionici su obrađeni i primjeri kojima smo potaknuli ili dodatno izgradili određene vještine kao i utjecali na određene stavove, a sve u cilju pravilnog postupanja i procesuiranja u slučajevima nasilja u obitelji učenika.
Najvažnije u navedenom, jest uzajamnost i sveobuhvatnost u pristupu ovoj problematici, jer su učitelji/nastavnici/stručni radnici u prosvijeti, na jednom mjestu čuli sve subjekte te dobili sliku o tome što svatko od nas treba raditi, te zašto ovisimo jedni o drugima u cilju zaštite žrtava obiteljskog nasilja.